Iso 9001
 
İSO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 
İSO 9001, İSO(International Organization for Standardızation) tarafından geliştirilmiş olan, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvencesi sağlamak amacıyla kurulan uluslararası yönetim standartları serisidir. Kuruluşumuz, İSO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ile, müşterilerine sunduğu hizmetlerin oluşumunu etkileyen tüm süreçleri kalite güvencesi altına alır ve bu güvencenin sürekliliğini sağlar. İSO 9001 kalite yönetim sistemimiz, OHSAŞ TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine entegre kurulmuştur. Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemi sayesinde, yapılan iş tanımlanıp, kontrolü periyodik hale getirilerek iyileşme sağlanmaktadır. Müşterilerimize uyguladığımız anketler yardımı ile müşteri memnuniyetini ölçer ve bu doğrultuda düzeltici ve önleyici faaliyetler yaparak hizmetimizi daha kusursuz hale getirmekteyiz.