Ohsas 18001
18001 OHSAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 
OHSAŞ 18001 ,İşçi Sağlığı ve iş güvenliği standardıdır. İş yerlerinde ya da çalışma sahasında ,çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ denir. TS 18001 OHSAŞ(Öccupational health and safety management systems-Specifications.) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiyle şirketimiz kendi İŞG politikası oluşturmuş, bünyesinde bir İŞG kurulu kurmuş, iş yerinde veya işin yürütülmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza veya diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla bu sistemi kurmuştur. Bu sistem ile kuruluş, kaza ya da olası zararlı etkenleri saptayıp, risk analizleri ile risk seviyelerini belirler ve bu sonuçlara göre önlemler alır. Böylece iş kazası olma olasılığı en az indirilir ve kuruluş, zararlı dış etkenlerden korunmaktadır. Bununla birlikte şirketimiz, iş kazası ve iş güvenliği hakkında verdiği eğitimlerle, çalışanlarını bilinçlendirmektedir ve işçilerin iş yeri hekimi tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Böylelikle, kazalara ve sağlık bozulmalarına bağlı kayıplar azalmaktadır. Kurum olarak, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ve ilginin bir göstergesi olarak bu sistemi ve yükümlülükleri yerine getirmek, bizim için bir borçtur.